ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

inhumane

adjective