ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

intuitive

adjective