ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

lawful

adjective