ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

leftmost

adjective