ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

lengthwise

adjective

lengthwise

adverb