ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

licit

adjective