ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

meretricious

adjective