ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

misbegotten

adjective