ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

myopic

adjective