ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

nauseous

adjective