ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

perceptible

adjective