ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

petite

adjective