ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

plausible

adjective