ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

rickety

adjective