ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

sensible

adjective