ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

sevenfold

adjective

sevenfold

adverb