ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

stylish

adjective