ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

succinct

adjective