ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

surgical

adjective