ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

tolerable

adjective