ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

uncommon

adjective

uncommon

adverb