ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unconditioned

adjective