ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unfriendly

adjective

unfriendly

adverb