ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unimportant

adjective