ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

uninjured

adjective