ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unlit

adjective