ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unnatural

adjective