ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

noticeable

adjective