ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unrequited

adjective