ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unsatisfied

adjective