ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unwilling

adjective