ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unwonted

adjective