ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

valid

adjective