ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

virtuous

adjective