ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

visible

adjective