ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

vital

adjective