ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

wearisome

adjective