ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

workaday

adjective