ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

yonder

adjective

yonder

adverb