ონლაინ ლექსიკონი

Back

actuality

გამოთქმა: /aktjʊˈalɪti, -tʃʊ-/

განმარტებულია actuality სიტყვის თარგმნა ფლექსია

არსებითი სახელი

Universal
  • the state of existing in reality:the building looked as impressive in actuality as it did in magazines
  • (actualities) existing conditions or facts:the grim actualities of prison life