ონლაინ ლექსიკონი

Back

agate line


ნათარგმნია agate line სინონიმები

Marketing
  • სტრიქონი "აგატი" ემსახურება როგორც საფუძველი რეკლამის ადგილის ღირებულებისთვის, სიგანით უდრის სტანდარტულ გამოცემის სვეტს დაბეჭდილს კეგლის შრიფტით 5,5 პუნქტით.

სინონიმები