ონლაინ ლექსიკონი

Back

ca


Universal
 • {შემოკლ}
 • I air-cooled
 • საჰაერო გაცივებით (განიავებით)

Universal
 • II compass
 • 1) კომპასი
 • 2) ბუსოლი.

Universal
 • {შემოკლ}
 • I Chartered Accountant
 • ბუღალტერ-ექსპერტი

Universal
 • II current account
 • მიმდინარე ანგარიში

Universal
 • III California
 • კალიფორნია

Universal
 • IV Chief Accountant
 • მთავარი ბუღალტერი.

Universal
 • {შემოკლ} air-cooled
 • საჰაერო გაცივებით (განიავებით).

Universal
 • sky;
 • heaven;
 • ცის გუმბათი - firmament;
 • ღია ცის ქვეშ - in the open air;
 • სიხარულით ცას წვევა - be in the seventh heaven;
 • ქებით ცაზე აყვანა - praise (extol) to the skies;
 • ციდან ჩამოვარდნა - fall from the moon.

Law
 • 1) სასამართლო საქმე;
 • 2) წინააღმდეგი ( მიითითება მოპასუხის დასახელებისას ).

სინონიმები