ონლაინ ლექსიკონი

Back

dr


ნათარგმნია dr

Economics
  • | მევალე, დებიტორი || დებეტი||| დებეტური დავალიანება