ონლაინ ლექსიკონი

Back

expected


ნათარგმნია expected სინონიმები ანტონიმები

Economics
  • 1) მომავალი, 2) მოსალოდნელი, სავარაუდო expectableestimatedprobable

სინონიმები

ანტონიმები