ონლაინ ლექსიკონი

Back

fair play


ნათარგმნია fair play სიტყვის განმარტება

Marketing
  • 1) კეთილსინდისიერი თამაში, წესებით თამაში (მაგ: სპორტში, ბანქოში);
  • 2) წესებით თამაში (კონკურენცია)(კეთილსინდისიერი კონკურენცია იურიდიული და ეთნიკური ნორმების დარღვევის გარეშე)