ონლაინ ლექსიკონი

Back

family

გამოთქმა: /ˈfamɪli, -m(ə)l-/

განმარტებულია family სიტყვის თარგმნა ფლექსია

ზედსართავი

Universal
 • designed to be suitable for children as well as adults:a family newspaper

არსებითი სახელი

Universal
 • 1 [treated as singular or plural] a group consisting of two parents and their children living together as a unit: she moved in with her boyfriend’s family [as modifier]:the family home
 • a group of people related by blood or marriage:friends and family can provide support I could not turn him away, for he was family
 • the children of a person or couple being discussed:she has the sole responsibility for a large family
 • informal a local organizational unit of the Mafia or other large criminal group.
 • 2all the descendants of a common ancestor:the house has been owned by the same family for 300 years
 • a group of peoples from a common stock.
 • 3a group of related things: all manuscripts that share this reading constitute a family
 • Biology a principal taxonomic category that ranks above genus and below order, usually ending in -idae (in zoology) or -aceae (in botany): the cabbage family
 • all the languages ultimately derived from a particular early language, regarded as a group:the Austronesian language family
 • Mathematics a group of curves or surfaces obtained by varying the value of a constant in the equation generating them.

the (or one's) family jewels

informal a man’s genitals.

in the family way

informal pregnant: he would disgrace them by getting a girl in the family way

sell (or sell off) the family silver

part with a valuable resource for immediate advantage: the suggestion that privatization is selling off the family silver