ონლაინ ლექსიკონი

Back

flush


ნათარგმნია flush სინონიმები ანტონიმები

ზმნა

Universal
 • სახის ალეწვა, ანთება, გაწითლება;
 • გადმოთქრიალება, თქრიალით გადმოდენა (წყლისა);
 • წყლით დაფარვა, დატბორვა;
 • გამორეცხვა, გარეცხვა (წყლის ნაკადით);
 • შეპყრობა (სიხარულით, სიამაყით with);

ზმნა

Universal
 • აფრენა, აფრთხიალება;
 • დაფრთხობა (გარეული ფრინველისა ძაღლის მიერ).

არსებითი სახელი

Universal
 • წყლის უეცარი მოდინება;
 • სახის ალეწვა, ანთება, გაწითლება;
 • {პოეტ} ცისკარი, განთიადი (the flush of down);
 • მომატება, მოზღვავება (სიხარულსა და მისთანანი);
 • მომატება, მოწყდომა (საქონლისა და მისთანანი);
 • შეტევა (მალარიისა);
 • აყვავება, გაფურჩქვნა.

არსებითი სახელი

Universal
 • დამფრთხალი ფრინველების გუნდი;

ზედსართავი

Universal
 • სავსე (ნაპირებამდე);
 • პირაპირ, დონემდე;
 • {სალ} უხვი, მდიდარი (of);

Universal
 • flush of money - ფულით მდიდარი;
 • გულუხვი, ხელგაშლილი.

Universal
 • to flush up - ანთება, ალეწვა, გაწითლება.

Universal
 • verb, noun
 • ხელში ერთი ფერის ბანქოს ქონა.

სინონიმები

ანტონიმები