ონლაინ ლექსიკონი

Back

literalness


ნათარგმნია literalness

Universal
  • პირდაპირობა.
  • პირდაპირი მნიშვნელობით რაიმეს აღნიშვნა.