ონლაინ ლექსიკონი

Back

manufacturing


ნათარგმნია manufacturing

არსებითი სახელი

Universal
  • ამუშავებითი მრეწველობა;
  • წარმოება, გაკეთება, გამოყვანა;
  • დამუშავება.

Economics
  • 1. 1) წარმოება, 2) გამოყვანა;
  • დამუშავება;
  • 3) დამამუშავებელი მრეწველობა;
  • 2. 1) სამრეწველო, 2) საწარმოს კუთვნილი.