ონლაინ ლექსიკონი

Back

presell


ნათარგმნია presell

Marketing
  • 1) საქონლის წინასწარ რეკლამირება (იმ საქონლის რეკლმირება, რომელიც ბაზარზე ჯერ არ გამოჩენილა), 2) წინასწარ გაყიდვა (იმ საქონლის გაყიდვის შესახებ შეთანხმება, რომელიც გამყიდველს ჯერ არ გააჩნია)